Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZ1llXGdk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Kim Oanh Group

Tôn chỉ hoạt động kinh doanh "sản phẩm thật - giá trị thật"

 • hZWYnZ1llXGdk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmpva5Zob7Cx

Company Menu

Culture Tour

Life at Kim Oanh Group

Kim Oanh Group 's Activities

 • Bàn giao nhà tình thương cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

  Bàn giao nhà tình thương cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

  Tiếp nối chuỗi hoạt động "Vì mầm xanh tương lai" chăm lo cho trẻ em khó khăn. Ngày 24/01/2021, Quỹ Từ thiện Kim Oanh phối hợp... View more
   hZWYnZ1llXGdk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJtglXTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWYnZ1llXGdk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSdZmShq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZhlJyVnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • 500 phần quà tết tặng các bệnh nhân nghèo

  500 phần quà tết tặng các bệnh nhân nghèo

  Trong không khí vui tươi phấn khởi của cả nước chuẩn bị chào đón năm mới Tân Sửu, ngày 28/01/2021, Quỹ Từ thiện Kim Oanh cùng... View more
   hZWYnZ1llXGdk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJtglHTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWYnZ1llXGdk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSdZmOhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZhlJyVnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • Từ thiện Kim Oanh với những hoạt động chăm lo cho trẻ em tỉnh nhà

  Từ thiện Kim Oanh với những hoạt động chăm lo cho trẻ em tỉnh nhà

  Trong chương trình Ngày hội trung thu và trao học bổng học sinh, sinh viên vượt khó, trẻ em khó khăn lần XVIII – năm 2019 do Hội... View more
   hZWYnZ1llXGdk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJtgk3TXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWYnZ1llXGdk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSdZmKhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZhlJyVnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • Từ thiện Kim Oanh tiếp thêm sức mạnh cho các em thiếu nhi trên hành trình vượt khó

  Từ thiện Kim Oanh tiếp thêm sức mạnh cho các em thiếu nhi trên hành trình vượt khó

  Sáng ngày 16/6/2019 vừa qua, tại Liên hoa thiếu nhi vượt khó học giỏi toàn quốc lần III - năm 2019 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ... View more
   hZWYnZ1llXGdk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJtgknTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWYnZ1llXGdk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSdZmGhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZhlJyVnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • Trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ

  Trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ

  Ngày 20/01/2019 Quỹ Từ thiện Kim Oanh cùng với Đài truyền hình quốc phòng Việt Nam tổ chức Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia... View more
   hZWYnZ1llXGdk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJtgkXTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWYnZ1llXGdk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSdZmChq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZhlJyVnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • Khánh thành sân chơi dành cho con công nhân lao động

  Khánh thành sân chơi dành cho con công nhân lao động

  Sáng nay 09/11/2018, Quỹ Từ thiện Kim Oanh phối hợp cùng Hội Đồng đội trung ương tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng khu vui... View more
   hZWYnZ1llXGdk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJppmnTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWYnZ1llXGdk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGScb2mhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZhlJyVnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • Tặng quà trẻ em nghèo nhân kỉ niệm "Ngày đại đoàn kết dân tộc"

  Tặng quà trẻ em nghèo nhân kỉ niệm "Ngày đại đoàn kết dân tộc"

  Sáng nay, 12/11/2018 trong không khí vui mừng của ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, lãnh đạo Nhà nước, Quỹ Bảo trợ trẻ em... View more
   hZWYnZ1llXGdk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJppmXTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWYnZ1llXGdk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGScb2ihq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZhlJyVnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • Hỗ trợ 450 triệu đồng cho học sinh giỏi, khó khăn

  Hỗ trợ 450 triệu đồng cho học sinh giỏi, khó khăn

  Trong không khí vui tươi của ngày tựu trường 05/9/2018, Quỹ Từ thiện Kim Oanh đã gửi tặng những phần quà, những phần học bổng... View more
   hZWYnZ1llXGdk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJppmHTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWYnZ1llXGdk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGScb2ehq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZhlJyVnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWYnZ1llXGdk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...